Xa lộ Tinh Vân

Bảo vệ chính sách nhân sự 2016

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 15/1/2016, 3 đơn vị của Tinh Vân là Công ty CP Viễn thông Tinh Vân (Tinhvan Telecom – TVT), Công ty CP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing – TVO) và Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân (Tinhvan Solutions – TVS) đã tiến hành bảo vệ chính sách nhân sự cho năm 2016.

Tham gia buổi bảo vệ có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tinhvan Group, Ban Lãnh đạo và các nhân sự chủ chốt đến từ các đơn vị thuộc Tinhvan Group.

chinh-1

Buổi họp có sự tham gia của toàn bộ các thành phần chủ chốt

TVO là đơn vị đầu tiên bảo vệ do anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng Giám đốc TVO trình bày. Sau khi nhìn lại những ưu và nhược điểm trong chính sách nhân sự 2015, anh Vinh đã phân bổ lại quỹ nhân sự 2016, đồng thời đề xuất những cải tiến, nhằm hợp lý hóa việc sử dụng nhân sự cũng như giữ chân được nhiều người tài với đặc thù hoạt động riêng của ngành Outsourcing.

TVT và TVS cũng nhận được những ý kiến xây dụng tích cực từ các thành viên HĐQT.