Tin Tức Chung

Các đơn vị tiếp tục bảo vệ nội bộ KHKD 2016

Đăng bởi: hangnt | 23/12/2015

Ngày  18/12/2015, 3 đơn vị của Tinhvan Group là Công ty CP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing – TVO), Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp (Tinhvan Consulting – TVC) và Công ty CP Viễn thông Tinh Vân (Tinhvan Telecom – TVT) tiến hành bảo vệ nội bộ Kế hoạch kinh doanh (KHKD) 2016.

Tại buổi họp của TVO, gần 20 thành viên đã tham dự dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng Giám đốc TVO. Hội đồng phản biện (HĐPB) gồm có anh Nguyễn Quan Sơn – Phó TGĐ Tinhvan Group, anh Nguyễn Tuấn Lương – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân (Tinhvan Solutions – TVS) và anh Nguyễn Sơn Tùng – Phó TGĐ Tinhvan Group kiêm TGĐ TVS.

Sau khi anh Vinh điểm những dấu ấn quan trọng trong năm 2015 của TVO, các trưởng nhóm đã tổng kết và trình bày KHKD 2016. Theo đó, trong năm 2015, doanh số của TVO đã tăng mạnh vượt dự kiến. Đặc biệt, kết quả triển khai thành công các dự án của Nhật Bản đạt 100%.

IMG_4703

Buổi họp Bảo vệ nội bộ KHKD 2016 của TVO

Với buổi họp bảo vệ nội bộ KHKD 2016 của TVT do anh Bùi Văn Kiên – TGĐ TVT chủ trì, hơn 20 thành viên đã tham dự gồm 3 thành viên HĐPB: Anh Nguyễn Tuấn Lương, anh Nghiêm Tiến Sỹ – Trợ lý TGĐ Tinhvan Group và anh Trần Hoài Phú – Phó TGĐ Công ty CP Giải trí Minh Châu (Minh Chau Corp – MCC) cùng các cán sự chủ chốt của TVT.

Các Trưởng nhóm kinh doanh đã lần lượt trình bày về những biến động của thị trường cũng như tác động của nó đến TVT trong năm 2015, từ đó dự đoán xu hướng trong năm 2016. Những con số về doanh thu được thống kê và báo cáo cáo cụ thể.

Các thành viên cùng HĐPB đã góp ý để các nhóm cùng xây dựng OKR 2016 hợp lý.

IMG_4706

Buổi họp TVT có sự tham gia của đầy đủ các nhân sự chủ chốt

chih1]

Buổi bảo vệ nội bộ Kế hoạch kinh doanh TVC do anh Nguyễn Huy Cương chủ trì với HĐPB gồm anh Nguyễn Quan Sơn, Phó TGĐ Tinhvan Group, anh Phạm Thúc Trương Lương – Phó TGĐ Tinhvan Group kiêm Phó TGĐ điều hành Công ty Sách điện tử Tinh Vân (Tinhvan eBooks – TVB) và anh Phan Quang Minh – Giám đốc chi nhánh Tinh Vân Tp. HCM (TVHCM).

Ngày 23/12, đơn vị cuối cùng của Tinhvan Group là Công ty CP Giải trí Minh Châu (Minh Chau Corp. – MCC) đã tiến hành tổ chức bảo vệ nội bộ Kế hoạch kinh doanh 2016.

IMG_4738

Các thành viên tham gia buổi bảo vệ của MCC

Buổi họp do anh Bùi Văn Kiên chủ trì với anh Trần Hoài Phú và anh Nguyễn Tuấn Lương tham gia với tư cách là thành viên HĐPB.