Góc Nhìn

Điều ước cho 2016

Tôi có một thói quen, mỗi khi đi đâu xa, nhìn thấy cảnh gì đặc biệt, tôi lại mở điện thoại ra để xem cùng lúc đó những người “ở nhà” - tức là các cư dân thành thị như tôi - đang quan tâm đến điều gì. Chúng thường khác xa nhau về tính chất.
Đăng bởi: hangnt | 8/1/2016

Khổ vì văcxin

" Để khắc phục cuộc khủng hoảng văcxin mang tên Quinvaxem, ngoài việc ngành y tế cố gắng đàm phán với đối tác để sớm cung cấp nguồn văcxin dịch vụ đa dạng, thì cần thiết phải công khai minh bạch về văcxin và cung cấp đầy đủ thông tin thiết yếu để người dân hiểu biết về tiêm chủng."
Đăng bởi: hangnt | 31/12/2015

Mỳ tôm và Giáng sinh

Một khía cạnh rất ít được quan tâm của những người nghèo, là đời sống tinh thần của họ. Khi tiếp cận người nghèo với mong muốn giúp đỡ, người ta sẽ có xu hướng đề cập ngay đến quần áo ấm, thực phẩm, các vật dụng gia đình khác. Cao hơn nữa, sẽ có giáo dục. Nhưng cuộc sống của những con người ấy, còn nhiều thứ khác bị bần cùng hóa, ở khía cạnh tinh thần, ở văn hóa.
Đăng bởi: hangnt | 28/12/2015

Từ thiện và hiến tặng

chúng ta cần có những tổ chức từ thiện chuyên nghiệp, để giải quyết các trường hợp cần cứu trợ cấp bách. Nhưng " "Chúng ta cũng cần có một tư duy thoáng rộng hơn, về trách nhiệm với cộng đồng, về những đóng góp bằng hành động cho thế hệ tiếp theo. Và khi tư duy như vậy, sự đóng góp không nhất thiết phải là tiền. Đó có thể đơn giản là trồng một cây và chăm sóc cho đến ngày nó tỏa bóng mát."
Đăng bởi: hangnt | 8/12/2015