Góc Nhìn

Chạy việc

Bỏ hàng trăm triệu đồng để xin được một công việc ổn định cũng đồng nghĩa với việc gần như phải làm việc không lương trong nhiều năm. Tuy vậy, vẫn có những người nhấp nhận sự đánh đổi này. Bàn về vấn đề đó, MyTinhvan mời quý độc giả cùng đọc bài chia sẻ của tác giả Minh Thi trong công cuộc "Chạy việc" của người Việt Nam.
Đăng bởi: editor | 6/12/2014

Ở hai phía phong bì

Ngày 20/11, chủ đề mà nhiều người sẽ bàn đến nhất, có lẽ vẫn là cái phong bì. “Mâu thuẫn phong bì” được thể hiện trong nghề giáo rất rõ ràng.
Đăng bởi: editor | 21/11/2014

Một bếp lửa hồng

"Vì bản chất của con người là “cái lười” và “thèm” bao giờ cũng hiện hữu trong tâm trí, nên phải có ý chí thật mãnh liệt, thì mới chiến thắng được. "
Đăng bởi: editor | 10/11/2014