Góc Nhìn

“Thế giới sẽ không còn chỗ cho những năng lực trung bình”

“Sự trung bình và những năng lực trung bình sẽ không còn chỗ để tồn tại. Cái thế giới cần sẽ không phải là những gì bạn có trong đầu mà phải là những cái mà bạn sáng tạo ra. Nếu bạn có ý tưởng mà không làm ngay, ở đâu đó trên thế giới này, sẽ có người làm”.
Đăng bởi: boss | 19/5/2014

Mật mã Da Vinci, giả thuyết hay “giả” thuyết

“Hầu hết mọi điều dạy cha chúng ta về chúa Ki-tô đều sai cả”. Sir Leigh Teabing, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết trinh thám “Mật mã Da Vinci” (Da Vinci Code) đã khẳng định như vậy.
Đăng bởi: boss | 19/5/2014

Triết lý giáo dục Việt Nam là gì?

Mỗi nền giáo dục dựa trên một hệ triết lý giáo dục có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nội dung, phương pháp dạy và học. Giáo dục Mỹ có những triết lý giáo dục rõ ràng, thuyết phục, nhờ thế mà có chất lượng tốt bậc nhất thế giới.
Đăng bởi: boss | 8/5/2014

Yếu tố Giới hạn (Limiting Factors)

Có lần ngồi nhậu với anh bạn Vũ Nguyên Thành, tôi đã hợm hĩnh hỏi: “Em thấy mình cũng giỏi mà sao không thành công bằng người?”. Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi thường trực của nhiều bạn.
Đăng bởi: boss | 10/5/2014