Tinh Vân Sử Ký

Phát động phong trào viết sử ký Tinh Vân

Nhằm phát huy tính sáng tạo của CBNV, góp phần nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân và các đơn vị thành viên, tạo nguồn tư liệu cho cuốn Sử ký Tinh Vân 20 năm, Ban Lãnh đạo Công ty đã ký ban hành Quyết định về việc phát động phong trào “Viết Sử ký Tinh Vân” của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân và các đơn vị thành viên.
Đăng bởi: boss | 2/5/2014