Tinh Vân Sử Ký

Café, mưa và ngẫm

"Tôi yêu những buổi chiều, khi mệt mỏi với công việc hay vài phút giải lao thư giãn, chúng tôi lại có hẹn café trên tầng mây thứ 8."
Đăng bởi: editor | 29/10/2014

Những con người kỳ lạ

"Tự bao giờ những con người kỳ lạ này đã trở nên rất đỗi thân quen trong cuộc sống của cô."
Đăng bởi: editor | 25/10/2014

Nhật ký miền Nam

"Dẫu kết quả có thể chưa như mong muốn, nhưng mình cũng tự hào đã đóng góp sức lực của mình, với toàn bộ tâm huyết và nhiệt tình, vào sự trưởng thành và phát triển của Tinh Vân phía Nam."
Đăng bởi: editor | 9/10/2015

Một thoáng TVB

Tinhvan là một đơn vị lâu đời, có bản sắc, có văn hóa và ở đây con người gắn bó với nhau vì tình cảm, sự hào sảng và khẳng khái. Với năm sáu trăm con người, những mối liên hệ trong này là cả một giá trị mà không phải chỗ nào cũng có được.
Đăng bởi: editor | 15/9/2014