Người Tinh Vân

“Tôi thấy Mừng, Lo và Tin”

“ Mình thấy Mừng trước sự lớn mạnh mỗi ngày của Tinh Vân. Số lượng nhân viên và khối lượng công việc tăng nhanh, nhất là trong thời gian gần đây. Lo vì độ phức tạp của công việc và số liệu khiến mình khó đảm trách hết vai trò Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao phó. Tuy nhiên, mình Tin vào định hướng do Ban lãnh đạo đặt ra cho công ty, tin vào khả năng phát triển của công ty trong tương lai, trong đó có cả “niềm đam mê vô vận” của cá nhân mỗi thành viên”, Phó Ban Tài chính Quản trị Phạm Thu Hằng tâm sự.
Đăng bởi: boss | 17/5/2014