Người Tinh Vân

Đọc Tinh Vân Chí

Tinh Vân Chí là tác phẩm viết theo lối chương hồi, kể lại lịch sử hình thành vương quốc Tinh Vân (hay Tinh Vân u tỳ quốc), bắt đầu từ buổi sơ khai chỉ có ba người. Ba nhân vật tài cao chí lớn, sau này trở thành khai quốc công thần của Tinh Vân, là Quan Đại Môn, Sơn Tiểu Dậu, Khánh Trung Đoàn. Họ kết nghĩa huynh đệ, cắt máu ăn thề, rồi từ một địa bàn rất nhỏ ở Thái Thịnh Viên, họ bành trướng thế lực, mở rộng đất đai, bờ cõi, với tài năng kiệt xuất và tấm lòng trọng nghĩa khinh tài, họ đã thu phục được nhiều anh hùng, hảo hán về tụ nghĩa, trong đó có những nhân vật kiệt xuất, tên tuổi đã lừng lẫy trên giang hồ, như Trương Lương, Hoàng Cân, Quang Phi Nễ, Tuấn Thảo Lư...
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 5

Mùa thu năm Phổ Dụng Internet thứ hai, tức năm Kỷ Mão, thiên hạ thái bình thịnh trị. Dân chúng nô nức đua nhau vui đùa thư giãn, massage tắm hơi, bia ôm striptease. Lòng dân nhu mỳ, nhân tâm bình ổn. Lại thêm mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Khắp bờ cõi chẳng có khủng bố bom thư, bốn phương trời không gặp dịch hạch bão tuyết.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 4

Cuối năm 1972, giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Trong mười hai ngày đêm ác liệt quân và dân ta đã anh dũng đánh trả quân thù. Trời Hà Nội rực lửa. Chính trong những ngày này có tiên sinh họ Mã, tự là Thúc Hải, vốn là người có công năng ngoại cảm rất mạnh. Tiên sinh âm thầm ngồi từ dưới đất vận công lên trời thôi miên giặc lái, khiến nhiều pháo đài bay tự nhiên rơi rụng chả rõ nguyên nhân.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 3

Lại nói về Tinh Vân từ khi thu nhận Hoàng Cân và Quang Tiểu Ngũ, thế lực mạnh lên rất nhiều. Tổng đàn khi đó đặt tại số 6 Vũ Lợi thường là nơi qui tụ anh hào bốn phương về đàm đạo hoặc thi thố tài năng. Hôm ấy có buổi diễn thuyết về bảo mật và an toàn thông tin. Quan Đại Môn và Sơn Tiểu Dậu sau ba tháng nhập thất tu luyện công phu Truyền mật nhập nét (enter password to login), nay đã thành tựu.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 2

Ngày rằm tháng Kim thiền năm Ất Hợi, trời có sắc xanh nước biển, tại Hà Nội xuất hiện những vật lạ mõm nhọn đuôi dài từ cống chui lên, chạy qua đường bị xe cộ chẹt chết rất nhiều. Sách thiên văn ghi: “Sao Câu rơi vào địa phận sông Cà Lồ, sao Thổ chuyển động quanh Kim Ô, mực nước hồ Gươm chỉ còn hai gang, thiên hạ đại thái bình”.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019