Người Tinh Vân

Thành lập Hội Xe đạp Tinh Vân

Ngày 05/10, vừa qua, buổi họp trù bị ra mắt Hội Đạp xe Tinh Vân đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 10 thành viên yêu đạp xe của Tinh Vân.
Đăng bởi: dunghh | 16/10/2017