Thế giới công nghệ

[Infographic] Những vấn đề khó nhất mà thuật toán máy tính ngày nay đương đầu

Infographic sau mang đến cho chúng ta thấy những mặt hạn chế của máy tính, lẫn những vấn đề mà chúng ta đã có thể giải quyết từ lâu, nhưng quan trọng hơn hết, nhìn lại những thành tựu mà ta đã đạt được trong lĩnh vực này, để biết rằng không thách thức nào là không thể với con người.
Đăng bởi: hangnt | 10/8/2015