Thế giới công nghệ

[Infographic] Sự lên ngôi của Internet of Things

IOT vẫn còn là một khái niệm khá mới với nhiều người. Infographic dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về IOT và cách hoạt động của hệ thống này. Chắc chắn sau bài viết này, bạn sẽ cảm thấy tương lai không còn xa với con người chúng ta.
Đăng bởi: hangnt | 2/12/2015

Điểm khác biệt giữa Small Business và Startup

Startup là một quá trình lâu dài, đòi hỏi nhiều thử nghiệm và thất bại. Tương lai của startup là một điều gì đó không đoán trước được. Đổi lại, người làm Startups mong muốn giải quyết một vấn đề gì đó theo cách riêng, dài hơi hơn, khó khăn hơn nhưng hấp dẫn hơn rất nhiều. Mục tiêu của Startup là giải quyết vấn đề, mang lại giá trị và trong một giới hạn và thời điểm nào đó, Startups có những mục tiêu không-tài chính. Small business đặt mục tiêu lợi nhuận ngay từ những ngày đầu tiên. Người làm small business đặt những con số tài chính một cách cụ thể và tìm mọi cách để đạt được chúng.
Đăng bởi: hangnt | 29/10/2015