Thế giới công nghệ

[Infographic] Sự lên ngôi của Internet of Things

IOT vẫn còn là một khái niệm khá mới với nhiều người. Infographic dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về IOT và cách hoạt động của hệ thống này. Chắc chắn sau bài viết này, bạn sẽ cảm thấy tương lai không còn xa với con người chúng ta.
Đăng bởi: hangnt | 2/12/2015