Tin Tức Chung

Tinh Vân xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban CKNN

Ngày 8/4/2015, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã được lựa chọn là đối tác xây dựng 2 dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân – Tinh Van Solutions (TVS) – đơn vị thành viên của Tinh Vân Group được giao thực hiện dự án này.
Đăng bởi: editor | 12/5/2015

Tinh Vân Group nhận bằng khen từ VINASA

Tối ngày 23/4, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân – Tinhvan Group đã nhận bằng khen ghi nhận đóng góp tích cực cho Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA cũng như ngành phần mềm, CNTT Việt Nam tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.
Đăng bởi: editor | 11/5/2015

Điều chỉnh chế độ phụ cấp onsite, nhân viên TVO nghĩ gì?

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, ngày 13/04/2015, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (TVO) đã phê duyệt quyết định về việc Điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với nhân sự onsite. My.tinhvan ghi nhận một số ý kiến tại TVO về quyết định điều chỉnh này.
Đăng bởi: editor | 27/4/2015