Tin Tức Chung

Điều chỉnh chế độ phụ cấp onsite, nhân viên TVO nghĩ gì?

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, ngày 13/04/2015, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (TVO) đã phê duyệt quyết định về việc Điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với nhân sự onsite. My.tinhvan ghi nhận một số ý kiến tại TVO về quyết định điều chỉnh này.
Đăng bởi: editor | 27/4/2015

Bản tin Gió BUG – TVO tháng 4/2015

Bản tin nội bộ số tiếp theo của TVO đã xuất hiện. Câu chuyện về chàng Sing tách ra ở riêng? Chàng Nhật mang hoài bão lớn ra bển?... Còn gì thú vị nữa? Mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Đăng bởi: editor | 16/4/2015

OKR góp phần vào lợi nhuận của TVO ngay trong quý 1

Anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng giám đốc TVO cho rằng “OKR giúp dễ giám sát và theo dõi tiến độ thực tế so với mục tiêu”. Anh Vinh cũng chỉ ra những ưu điểm khác của OKR và khẳng định “Tất cả những ưu điểm này góp phần quan trọng tạo ra con số lợi nhuận trước thuế rất tốt cho TVO ngay trong quý 1”.
Đăng bởi: editor | 9/4/2015