Tin Tức Chung

TVO HCM triển khai Libol cho PTSC

Từ tháng 9/2014, dự án “Cung cấp phần mềm thư viện điện tử” do TVO HCM ký kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) sẽ chính thức được triển khai.
Đăng bởi: editor | 6/9/2014

Thảo luận Nguyên tắc đạo đức kinh doanh

Ngày 25/8/2014 tại Tinh Vân đã diễn ra buổi Thảo luận “Nguyên tắc đạo đức kinh doanh” do Phòng HCNS tổ chức. Buổi thảo luận là tiền đề cho việc ra mắt tài liệu về Quy tắc đạo đức kinh doanh của Tinhvan Group sẽ được ban hành trong thời gian tới.
Đăng bởi: editor | 5/9/2014

TVC và TVT chào đón tuổi mới

Ngày 30/8 và 31/8, hai đơn vị thành viên của Tinhvan Group là Tinhvan Consulting (TVC) và Tinhvan Telecom (TVT) vừa chào đón tuổi mới với nhiều những dấu ấn trưởng thành đáng tự hào.
Đăng bởi: editor | 3/9/2014