Tin Tức Chung

Tinhvan Group đào tạo tổng quan cho nhân viên mới

Nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân viên mới về Công ty, trong hai ngày 4 và 5/6/2014, phòng Hành chính - Nhân sự đã tổ chức đào tạo tổng quan dành cho các nhân sự mới gia nhập Tinh Vân trong tháng 4, tháng 5 vừa qua.
Đăng bởi: editor | 12/6/2014

Khẩn trương công tác chuẩn bị đánh giá ISO

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động đánh giá giám sát hệ thống an ninh thông tin ISO 27001:2005 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của tổ chức DAS diễn ra trong hai ngày 19 và 20/6, toàn bộ đơn vị/bộ phận của Tinh Vân đang gấp rút thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát.
Đăng bởi: editor | 2/6/2014

Tinh Vân đào tạo Agile/Scrum cho cán bộ quản lý

Buổi đào tạo được tổ chức vào ngày 26/5 với chủ đề “Tăng năng suất và đổi mới phương thức quản lý với Agile/Scrum”. Đây là chương trình được thiết kế riêng cho Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý chủ chốt của Tinhvan Group.
Đăng bởi: editor | 28/5/2014