Xa lộ Tinh Vân

Chuỗi đào tạo “Change your mind”

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Nhằm nâng cao chất lượng Quản trị nhân sự, Ban Tổng hợp Tinhvan Group tổ chức chuỗi đào tạo “Change your mind” cho các cán bộ Quản trị nhân sự từ ngày 23 – 31/8/2016.

Mỗi buổi đào tạo đều có sự tham gia của các Trưởng, Phó Ban Tổng Hợp, đại diện từ các đơn vị thành viên của Tinhvan Group, các anh chị sẽ là những nhà cố vấn, đưa ra góp ý cũng như truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu, những khác biệt của nhân sự tại Tinh Vân.

Chuỗi đào tạo sẽ bao gồm 4 nội dung chính: Vai trò và tâm thế của Cán bộ Quản trị Nhân sự, Các kỹ năng mềm, Luật Lao Động trong hoạt động của Tinh Vân và Những hiểu biết về đơn vị.

Ngày 23/8 vừa qua, anh Vũ Lập Duy – Cán bộ quản trị Nhân sự Tinhvan Group đã mở đầu với phần trình bày về Vai trò và Tâm thế của Cán bộ Quản trị Nhân sự. Đi từ Xu hướng với các hình thái và giai đoạn của nghề Quản trị nhân sự, anh Duy đã phân tích thực tế tại Tinh Vân, minh họa bằng các ví dụ thực tế và khuyến khích chia sẻ từ tất cả các thành viên tham dự.

2

Năm nay là năm thứ hai Tinh Vân áp dụng mô hình HRBP (Human Resource Business Partner)

Theo đó, mỗi cán bộ Quản trị Nhân sự cần thay đổi cách tư duy, xác định rõ vị trí vai trò của mình, nâng cao kiến thức về kinh doanh cũng như kỹ năng tư vấn, tăng cường các sáng kiến phát triển nguồn lực.

1

Anh Duy với phần trình bày về mô hình HRBP