Tin Tức Chung

Đào tạo lần 2 cho Bộ Tài Chính

Đăng bởi: hangnt | 11/12/2015

Sáng ngày 9/12/2015, Công ty CP Công nghệ Tinh Vân  đã tiến hành đào tạo đợt 2 về việc “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Tài Chính” thuộc dự án “Nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài Chính và tích hợp dịch vụ công điện tử” cho các cán bộ nghiệp vụ liên quan.

Giảng viên của đợt đào tạo là anh Nguyễn Trung Tuyến – Quản lý dự án Công ty CP Công nghệ Tinh Vân đã hướng dẫn cho gần 20 cán bộ liên quan thuộc Bộ Tài Chính.

Lần đào tạo đợt 2 sẽ diễn ra trong 3 ngày 09 – 11/12/2015, gồm 2 khóa đào tạo chính: Vận hành quản trị Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Vận hành quản trị Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước. Mỗi khóa sẽ có nội dung đào tạo riêng dành cho người quản trị nội dung, người vận hành khai thác chuyên trang Dịch vụ công và người quản trị hệ thống.

20151209_090054_resized

Đợt đào tạo thuộc dự án “Nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài Chính và tích hợp dịch vụ công điện tử”

Giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài Chính và Kho bạc Nhà nước vừa được khai Trương ngày 26/11 do Công ty CP Công nghệ Tinh Vân phát triển nhằm nâng cao tính tích hợp ứng dụng dịch vụ cổng điện tử hiện đại, góp phần cải cách thủ tục hành chính.