Người Tinh Vân

Hạn nộp sử ký ngày 10/5/2014

Đăng bởi: boss | 6/12/2019

Nhằm giúp các ACE có thêm thời gian hoàn thành tác phẩm chất lượng, BBT Sử ký đã quyết định gia hạn nộp bài thêm 10 ngày nữa tới 12PM ngày 10/5. Đây có thể được coi là món quà bất ngờ cho các Tinhvaners trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 50% ACE đã hoàn thành bài Sử ký. Trong đó, MCC và TVS là hai đơn vị dẫn đầu về số lượng tác phẩm gửi về.

Việc gia hạn nộp bài Sử ký nhằm khích lệ các ACE đầu tư, nâng cao nội dung bài viết của mình để có thể đóng góp vào cuốn Sử ký Tinh Vân 20 năm những tác phẩm chất lượng.