Xa lộ Tinh Vân

Hoạt động đào tạo về OKR tại Tinhvan Group

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ban kế hoạch và Ban lãnh đạo các đơn vị của Tinhvan Group đã phối hợp tổ chức chuỗi đào tạo về phương pháp luận quản trị OKR cho các thành viên tại từng đơn vị trong tháng 12/2014.

Sau khi quyết định áp dụng phương pháp luận quản trị Objectives & Key Results (OKR) vào việc triển khai các mục tiêu của năm 2015, Hội đồng quản trị của Tinh Vân đã thống nhất các OKRs cấp Group và cấp đơn vị ngay từ tháng 11/2014. Ở giai đoạn tiếp theo, mỗi đơn vị thành viên sẽ tiến hành xây dựng OKRs cấp phòng ban và cá nhân. Nhằm mục đích giúp các thành viên của Tinhvan Group hiểu rõ hơn và có thể xây dựng các OKRs một cách hiệu quả, Ban kế hoạch và Ban lãnh đạo các đơn vị đã phối hợp tổ chức chuỗi đào tạo về phương pháp luận này cho các thành viên công ty.

Trong năm 2015, do OKR mới được đưa vào triển khai, Tinhvan Group chỉ yêu cầu xây dựng OKR đến cấp phòng ban chứ chưa bắt buộc tới từng cá nhân.

Tại mỗi buổi đào tạo, mục đích áp dụng, cách thức xây dựng cũng như cách xếp hạng OKR sẽ được giới thiệu tới các thành viên. Theo đó, khi triển khai phương pháp luận này vào năm 2015, mỗi thành viên thuộc Tinhvan Group sẽ hiểu rõ hơn về những đóng góp của mình trong sự phát triển chung của toàn công ty. OKR không có tính áp đặt và là sự thống nhất tổng thể từ Group tới các cấp của đơn vị. Hơn nữa, OKR sẽ thiết lập được các chỉ báo giúp đo lường quá trình thực hiện các mục tiêu. Tất cả những thắc mắc của các thành viên đều được giải thích rõ ràng với những ví dụ minh họa cụ thể ngay tại buổi đào tạo.

IMG_8595

Buổi đào tạo OKR cho các thành viên Minh Châu Corp

 Các đơn vị của Tinhvan Group đã tiến hành các buổi đào tạo bắt đầu từ tháng 12/2014 với TVO, TVB là hai đơn vị đi đầu. Các đơn vị khác như TVC hay TVT, MCC cũng đã có những hướng dẫn về việc xây dựng OKR.

Việc thống nhất các OKRs cấp phòng ban sẽ sớm được tiến hành trong thời gian tới.

Thu Hằng