Xa lộ Tinh Vân

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tinhvan Group 2014

Đăng bởi: boss | 25/12/2019

Ngày 12/04/2014, tại Khách sạn Thể Thao – Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Tham dự cuộc họp có gần 40 cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền, chiếm 94,72% cổ phần được quyền biểu quyết cùng đầy đủ các thành viên của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

ROB_6805

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinhvan Group – Ông Hoàng Tô phát biểu tại cuộc họp

Sau khi phát biểu khai mạc cuộc họp và thông qua nội dung chương trình họp, ông Hoàng Tô, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinhvan Group đã thay mặt HĐQT và Ban Điều hành báo cáo tổng kết tình hình hoạt động chung của Tinh Vân trong năm 2013 cũng như đưa ra định hướng hoạt động, chỉ tiêu và các nhiệm vụ cho năm 2014.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều biến động và chịu “dư chấn” từ khủng khoảng tài chính toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tinhvan Group trong năm 2013 đã có những thành công đáng ghi nhận. Cụ thể, tổng doanh thu tăng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng 30%, tỷ trọng doanh thu đầu người tăng 45% và thu nhập bình quân đầu người tăng 14% so với năm 2012.

Năm 2013 cũng là năm Tinhvan Group nỗ lực chuẩn hóa toàn bộ hệ thống, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các cá nhân cụ thể, hướng tới một hệ thống quản trị chuyên nghiệp quy mô Tập đoàn. HĐQT Tinh Vân đã cơ cấu lại số lượng thành viên cho gọn nhẹ và hiệu quả hơn, từ 9 xuống 7 thành viên, đảm bảo tối ưu cho các hoạt động định hướng chiến lược và kiểm soát.

Năm 2014, Tinhvan Group định hướng hoạt động theo chiến lược “Go Global” nhằm đưa Tinhvan Group tiếp cận các thị trường quốc tế tiềm năng như Nhật, Singapore, Đông Nam Á… Các đơn vị tiên phong lần lượt thực hiện chiến lược này sẽ là Công ty CP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (TVO), Công ty CP Giải trí Minh Châu (MCC), Công ty CP Viễn thông Tinh Vân (TVT) và Công ty CP Sách điện tử giáo dục Tinh Vân (TVB).

Tại cuộc họp, tất cả cổ đông cũng đã đồng thuận biểu quyết bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát là ông Phan Quang Minh và ông Nguyễn Quang Hiệp để phát huy hơn nữa vai trò giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Diệu Quỳnh

Tags: , ,