Tin Tức Chung

Kỹ năng mềm là cần thiết trong công việc

Đăng bởi: hangnt | 3/8/2015

Một trong những nội dung trong chuỗi đào tạo Nâng cao chất lượng cán bộ Quản trị nhân sự là những kỹ năng mềm trong công việc. Kỹ năng đầu tiên về Quản lý công việc qua email đã được chị Cao Bình Dương – Nhân viên quản lý chất lượng Ban Tổng hợp giới thiệu vào ngày 1/8 tại Phòng họp 1.

Sau khi giới thiệu về mục đích sử dụng email (họp hành, giao việc, báo cáo…), chị Cao Bình Dương đã đưa ra các vấn đề thường gặp cho hơn 10 thành viên Ban Tổng hợp. Theo đó, các thành viên cần lưu ý một số nguyên tắc như nhấn mạnh, xưng hô cũng như đối tượng nhận thư. Cách làm việc qua Email cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của một doanh nghiệp.

IMG_2055

Các công việc dù trao đổi bằng miệng vẫn cần phải thống nhất bằng email

Một trong những công dụng được đặc biệt lưu ý là Meeting Request. Để khắc phục việc sử dụng tính năng này chưa hiệu quả như hiện tại, chị Dương đưa ra một vài nguyên tắc yêu cầu các thành viên Ban Tổng đồng nhất áp dụng.

Trong suốt quá trình đào tạo, chị Dương đã lấy những email thực tế, phân tích từng lỗi giúp người nghe có thể tiếp nhận một cách trực quan nhất.

IMG_2047

“Mail reply trong ngày” là văn hóa của Tinh Vân