Hành Trình 1/4 thế kỷ

Mục lục Tinh Vân Chí

Đăng bởi: minhpq | 9/12/2019

Tinh Vân Chí là tác phẩm viết theo lối chương hồi, kể lại lịch sử hình thành vương quốc Tinh Vân (hay Tinh Vân u tỳ quốc), bắt đầu từ buổi sơ khai chỉ có ba người. Ba nhân vật tài cao chí lớn, sau này trở thành khai quốc công thần của Tinh Vân, là Quan Đại Môn, Sơn Tiểu Dậu, Khánh Trung Đoàn. Họ kết nghĩa huynh đệ, cắt máu ăn thề, rồi từ một địa bàn rất nhỏ ở Thái Thịnh Viên, họ bành trướng thế lực, mở rộng đất đai, bờ cõi, với tài năng kiệt xuất và tấm lòng trọng nghĩa khinh tài, họ đã thu phục được nhiều anh hùng, hảo hán về tụ nghĩa, trong đó có những nhân vật kiệt xuất, tên tuổi đã lừng lẫy trên giang hồ, như Trương Lương, Hoàng Cân, Quang Phi Nễ, Tuấn Thảo Lư… Những cái tên mà đám tiểu tốt trong giang hồ mới nghe qua đã hồn phi phách tán, và cả những những nhân vật tuy võ công thâm hậu, nhưng còn đang trong tư thế “ngoạ hổ, tàng long”, mai phục chờ thời, nay kéo về Tinh Vân như cá về với nước, châu về Hợp phố, thả sức vẫy vùng, thi thố tài năng. Từ đó, danh tiếng Tinh Vân ngày càng vang xa, lực lượng ngày càng hùng hậu, nam anh nữ hiệp khắp nơi kéo về tụ nghĩa đông như trảy hội. Có thể nói, Tinh Vân ngày nay đã trở thành một thế lực thực sự, cát cứ một vùng rộng lớn, không ngưng mở rộng địa bàn, đe doạ sự tồn vong của các quốc gia lân cận.

Mục lục Tinh Vân Chí

1. Lời Phi Lộ của Tinh Vân Chí
2. Tinh Vân Chí – Hồi thứ nhất
3. Tinh Vân Chí – Hồi thứ 2
4. Tinh Vân Chí – Hồi thứ 3
5. Tinh Vân Chí – Hồi thứ 4
6. Tinh Vân Chí – Hồi thứ 5
7. Đọc Tinh Vân Chí