Xa lộ Tinh Vân

OKR Quý I bao nhiêu % rồi?

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Chúng ta đã đi gần hết 1/4 chặng đường OKR 2015. Thời điểm cuối Quý I này là lúc chúng ta cùng nhìn lại, xếp hạng OKR ba tháng đầu năm của đơn vị/ phòng mình. Các bạn đã thực hiện được những gì rồi?

Đã đến lúc chúng ta XẾP HẠNG OKR QUÝ 1/2015 và XÂY DỰNG OKR QUÝ II/2015

lich-okr1

Mời các bạn cùng theo dõi đoạn clip thú vị dưới đây để xác định rõ tiến trình xếp hạng OKR Quý I và xây dựng OKR cho chặng tiếp theo nhé.