Người Tinh Vân

Quy định v/v Đeo thẻ Chức danh

Đăng bởi: editor | 16/12/2020

Ngày 20/06/2017, Tinhvan Group đã ban hành Quyết định về việc “Quy định sử dụng thẻ chức danh và các biện pháp xử lý vi phạm” (chi tiết xem tại đây). Theo đó, toàn bộ cán bộ nhân viên (CBNV) Tinhvan Group có trách nhiệm đeo thẻ chức danh khi đến làm việc tại Công ty. Trường hợp làm mất thẻ, CBNV phải báo cho Ban Tổng hợp để cấp lại thẻ.

Lãnh đạo và Trưởng bộ phận các đơn vị có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc CBNV thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thẻ chức danh. Ban Tổng hợp sẽ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, lập danh sách CBNV vi phạm để báo cáo lãnh đạo đơn vị và tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Lưu ý:

  • Các bạn cần bảo quản thẻ nhân viên của mình. Mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 dây và thẻ 1 lần.
  • Nếu làm mất các bạn cần đăng ký và nộp phí để được cấp lại dây đeo mới (000 vnd) hoặc bao thẻ mới (10.000 vnd). Phí làm lại thẻ & phạt không đeo thẻ sẽ được trừ vào kì lương kế tiếp.
  • Các Tinhvaner cần đeo thẻ theo đúng quy cách như dưới đây, không cài ở thắt lưng, túi quần, …

 

Tags: ,