2009; khẩu hiệu

Khẩu hiệu 2009 “Hiệp đồng cùng thắng lợi”

Bước sang 2009, HĐQT đã thống nhất đặt khẩu hiểu cho Tinhvan Group trong năm nay là “Hiệp đồng” – và đây sẽ là từ khóa quan trọng nhất, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Một mô hình kinh doanh đúng đắn, các nguyên tắc được tôn trọng, cộng thêm tính “Hiệp đồng” chặt chẽ sẽ đảm bảo cho Tinh Vân ngày càng trở nên vững mạnh.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019