đau thương; kinh; phật giáo

Khắc đau thương lên mạn thuyền

Truyện kể rằng có một ông nhà giàu nọ một hôm đi thuyền sang sông vô tình làm rơi chiếc nhẫn xuống sông. Lúc đó đang giữa sông, ông bối rối không biết cách nào lấy lại chiếc nhẫn liền vạch một dấu lên trên thuyền để sau căn cứ vào dấu đó mà tìm lại nhẫn.
Đăng bởi: editor | 17/3/2015