khẩu hiệu

Khẩu hiệu 2010 “Giải phóng tiềm năng”

Chưa bao giờ thế và lực của Tinh Vân mạnh như bây giờ. Chưa bao giờ chúng ta đứng trước nhiều cơ hội như hiện tại. Tận dụng tối đa thế và lực, nắm bắt triệt để các cơ hội sẽ là tiền đề quan trọng để Tinh Vân trong thập niên mới đạt được những thành công rực rỡ, tạo đà phát triển và nâng tầm giá trị công ty để trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Năm 2010, với tất cả niềm tin vào sức mạnh tiềm tàng và những nội lực mạnh mẽ chưa được phát huy tối đa, tôi đặt khẩu hiệu cho năm nay là “Giải phóng tiềm năng”.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019

Khẩu hiệu 2012 “Kỷ luật để vượt trội”

Khẩu hiệu “Cày sâu cuốc bẫm” năm 2011 đã khẳng định được tính đúng đắn và giúp Tinh Vân hoàn thành phần lớn các mục tiêu kinh doanh. Khẩu hiệu này giúp đã chúng ta, từ lãnh đạo đến nhân viên luôn ý thức tập trung vào năng lực chuyên môn tốt nhất của mình, chuyên cần và nỗ lực trong công việc. Vào thời điểm này tôi có thể nói Tinh Vân đã vượt qua một năm đầy khó khăn và tạo được một thế năng quan trọng cho những năm tới. Năm tới, thay mặt HĐQT tôi đặt khẩu hiệu hành động 2012 là: “Kỷ luật để vượt trội”.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019