Nguyễn Tuấn Lương; TVS;

Người đi bán “niềm tin”

Đến Tinh Vân, nói đến anh Nguyễn Tuấn Lương, tôi nghe thấy một từ “sặc mùi gươm đao” được nhắc đi nhắc lại, là “chiến”!
Đăng bởi: editor | 6/12/2019