TVS; hợp đồng

Tinh Vân xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban CKNN

Ngày 8/4/2015, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã được lựa chọn là đối tác xây dựng 2 dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân – Tinh Van Solutions (TVS) – đơn vị thành viên của Tinh Vân Group được giao thực hiện dự án này.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019