Tin Tức Chung

Thời gian làm việc của nhân viên là tài sản của công ty

Đăng bởi: hangnt | 6/8/2015

Ngày 31/7, toàn thể thành viên thuộc khối Back Office đã tham dự buổi đào tạo về Nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh của Tinhvan Group do anh Phạm Thúc Trương Lương – Phó Tổng Giám đốc Tinhvan Group làm giảng viên.

Ứng xử trong kinh doanh là bộ nguyên tắc cơ bản và cần được nhất quán thực hiện trong toàn bộ Tinh Vân Group. Với kinh nghiệm hơn 15 năm làm việc tại Tinh Vân, anh Phạm Thúc Trương Lương đã dùng những ví dụ thực tiễn, đã và đang diễn ra tại công ty để minh họa cho bài đào tạo của mình. Đặc biệt, anh cũng đưa ra những câu hỏi để các thành viên tham dự tự trả lời và rút ra bài học cho mình.

IMG_1331

Anh Lương trong phần đào tạo của mình

Chị Nguyễn Thị Trang – Nhân viên Quản lý Chất lượng – Ban tổng hợp chia sẻ: “Buổi đào tạo rất có ý nghĩa đối với tôi, những nguyên tắc không chỉ bảo vệ Tinh Vân mà còn là bảo vệ chính những thành viên của công ty. Anh Lương đã đưa ra một số cách thức giúp chúng tôi có thể phòng tránh những dụ dỗ, sai trái trong môi trường kinh doanh và nâng cao giá trị cũng như niềm tự hào về công ty.”

IMG_1333

Những nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh là bắt buộc với tất cả các thành viên Tinh Vân