Xa lộ Tinh Vân

Tinh Vân đào tạo Dự án Ngân hàng Nhà nước

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Từ ngày 19 đến ngày 22/04/2016, Công ty CP Công nghệ Tinh Vân tổ chức khóa đào tạo cho Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng cho cán bộ Ngân hàng Nhà nước.

Tham gia lễ khai mạc khóa đào tạo có bà Đậu Thị Bích Hồng – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Sơn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm và Tích hợp Hệ thống Tinh Vân (Tinhvan Solutions – TVS) cùng hơn 14 cán bộ Ngân hàng Nhà nước.

Chinh-2

Bà Đậu Thị Bích Hồng – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại lễ khai mạc

Khóa đào tạo được tổ chức với mục đích hướng dẫn sử dụng chức năng cho người dùng cuối của Hệ thống quản trị văn bản và nguồn nhân lực Ngân hàng Nhà nước. Dự án do Công ty CP Công nghệ Tinh Vân triển khai xây dựng. Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Nguyễn Sơn Tùng cho biết: “Phần mềm này sẽ thay đổi cách làm việc theo thói quen, quản lý hồ sơ giấy tờ thủ công chuyển sang một hệ thống chặt chẽ, tự động hóa.”

Chinh-1

Anh Nguyễn Sơn Tùng – Tổng Giám đốc TVS phát biểu tại buổi lễ

 Khóa đào tạo kéo dài trong 4 ngày  từ 19 – 22/4/2016 gồm 4 nội dung chính: Quản lý văn bản điều hành, Quản lý lưu trữ, Quản lý điều hành và Quản trị hệ thống. Tất cả các nội dung từ Chức năng Bàn giao công việc, Xử lý Văn bản dự thảo, Chức năng quản lý hồ sơ, kế hoạch thu thập, Tài liệu nộp lưu phòng ban, Tiếp nhận hồ sơ phòng ban cho đến Chức năng chỉnh lý, lưu trữ, Khai thác, Báo cáo thống kê… đều sẽ được hướng dẫn bởi đại diện từ Công ty Tinh Vân, phối hợp cùng một số phòng ban của Ngân hàng Nhà nước.

chinh-3Khóa đào tạo nằm trong dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng cho cán bộ Ngân hàng Nhà nước