Xa lộ Tinh Vân

TVO – Cần rõ ràng khi làm việc với đối tác nước ngoài

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 27/7 vừa qua, gần 20 nhân sự chủ chốt của Công ty Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing – TVO) đã có buổi đào tạo về những nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh của Tinhvan Group. Với đặc thù làm việc cùng nhiều đối tác nước ngoài, những nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của TVO.

Tham gia buổi đào tạo có anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng Giám đốc TVO, Chị Chu Lan Phương – Phó Trưởng Ban Tổng hợp Tinhvan Group – cũng là người trực tiếp đào tạo.

^5126EF7E0201C0F9D4F2F371282A55C6A59B9D58D398156EF8^pimgpsh_fullsize_distr

 

Buổi đào tạo có sự tương tác cao giữa giảng viên và người tham dự

Các nguyên tắc chính: Trung thực, Tôn trọng, Bảo mật, Xã hội và Tuân thủ vẫn được chị Phương nhấn mạnh. Đặc biệt, chị cũng cho biết việc ban hành những nguyên tắc này không phải để theo dõi ai vi phạm mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các thành viên TVO nói riêng và Tinhvan Group nói chung.

Với đặc thù thường xuyên làm việc cùng các đối tác nước ngoài, đặc biệt khách hàng khó tính như Nhật Bản, các thành viên TVO cần tuân thủ rõ ràng và nghiêm túc các nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh để có thể nâng cao uy tín và hình ảnh trong mắt đối tác.

^41864B9C1919CB140E4944262ED749377A88E70056573E6852^pimgpsh_fullsize_distr

 

Các thành viên đều phải hoàn thành bài kiểm tra sau khi tham gia đào tạo

Anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng Giám đốc TVO cũng lấy những kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác của mình để làm ví dụ, giúp các nhân sự chủ chốt của TVO dễ dàng hình dung cách thức áp dụng cũng như vai trò quan trọng của những nguyên tắc này. Không chỉ những giá trị hữu hình, những giá trị vô hình như thương hiệu, vị thế của công ty cũng từ đó sẽ được cải thiện.