Xa lộ Tinh Vân

2 Yếu tố cốt lõi của OKR: Mục tiêu (O) và Kết quả then chốt (KR)

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Để Tinhvaner có thêm những thông tin cần thiết về OKR, Phương pháp luận quản trị mà Tinhvan Group sẽ áp dụng trong năm 2015, My Tinhvan xin tiếp tục chia sẻ với các anh chị các nguyên tắc, các yếu tốt cốt lõi khi tiến hành thiết lập OKR.

Một Set OKRs cần có 2 yếu tố cốt lõi đó là Mục tiêu (Objective) và các Kết quả then chốt (Key Results), mỗi Mục tiêu cần đưa ra các Kết quả then chốt cần đạt được. Chúng ta có thể xem ví dụ về OKRs như sau để hình dung rõ hơn:

Example

Mỗi cấp (Group, công ty thành viên, nhóm, cá nhân) chỉ nên đặt tối đa 5 Mục tiêu (5Ob) và mỗi Mục tiêu có từ 2 – 4 Kết quả then chốt (4KR)

Gần như một nửa thời gian để vận hành hệ thống quản lý dựa vào phương pháp luận OKRs là dành cho việc xác định các Kết quả then chốt (KR) mà có thể được đo lường một cách rõ ràng. Người ta đã chia KR thành 3 loại: Baseline metric, Target metric và Milestone. Để hiểu và phân biệt rõ về 3 lại KR này, mời các anh chị xem ví dụ sau:

1419271496

Hy vọng với bài viết trên, các thành viên của Tinhvan Group đã hiểu thêm được các yếu tốt cốt lõi khi xây dựng OKRs, từ đó áp dụng được phương pháp này để thực thi hiệu quả các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2015.

Những nguyên tắc, kiến thức tiếp theo về OKR sẽ được gửi đến trong các bài viết tiếp theo. Mời các Tinhvaners cùng đón đọc.

Thu Hằng

Các bài viết liên quan đến phương pháp luận OKR:

–> Kế hoạch kinh doanh 2015: đổi mới từ phương pháp luận

–> OKR với Tinh Vân 2015

–> Hoạt động đào tạo về OKR tại Tinhvan Group