Xã hội - giải trí

Ảnh chế mùa World Cup

Đăng bởi: editor | 28/11/2019

Chia tay vì người yêu không biết gì về World Cup; Kiếp Đỏ Đen là bài hát chính trong mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh, tù nhân được tự do để về xem WC…

1-5383-1402630823

Điều khoản của các ông chồng trong mùa World Cup

2-9333-1402630823

Lý do chính đáng

3-6950-1402630823

Bài hát có nội dung hợp chủ đề, hợp hoàn cảnh

4-7807-1402630823

“Gấu” nào không biết gì về World Cup thì phải chia tay ngay lập tức

6-9575-1402630823

Cười trên nỗi đau khổ của người khác 

7-1509-1402630823

Anh được thả tự do vì tình yêu bóng đá

8-1202-1402630823

Biểu tình của đàn ông trước mùa World Cup

Sưu tầm