Hành Trình 1/4 thế kỷ

Nhật ký miền Nam

Ngày … Thế là đã tới nơi. Để lại vợ cùng đứa con vừa vào lớp 1, đứa nhỏ mới hơn tháng tuổi, mình đã lên đường “Nam tiến”, theo yêu cầu cấp thiết của công việc.
Đăng bởi: boss | 6/12/2019

Câu chuyện chiếc dây chun

Dạo này trong Tinh Vân ít nghe thấy từ “dây chun”, nhưng các bạn nên nhớ trong một thời gian khá dài, chừng 2 năm từ 1995-1997, “dây chun” là một thuật ngữ chuyên ngành Tinh Vân đã từng được sử dụng rất rộng rãi.
Đăng bởi: boss | 6/12/2019

Phát động phong trào viết sử ký Tinh Vân

Nhằm phát huy tính sáng tạo của CBNV, góp phần nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân và các đơn vị thành viên, tạo nguồn tư liệu cho cuốn Sử ký Tinh Vân 20 năm, Ban Lãnh đạo Công ty đã ký ban hành Quyết định về việc phát động phong trào “Viết Sử ký Tinh Vân” của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân và các đơn vị thành viên.
Đăng bởi: boss | 6/12/2019

Khẩu hiệu 2012 “Kỷ luật để vượt trội”

Khẩu hiệu “Cày sâu cuốc bẫm” năm 2011 đã khẳng định được tính đúng đắn và giúp Tinh Vân hoàn thành phần lớn các mục tiêu kinh doanh. Khẩu hiệu này giúp đã chúng ta, từ lãnh đạo đến nhân viên luôn ý thức tập trung vào năng lực chuyên môn tốt nhất của mình, chuyên cần và nỗ lực trong công việc. Vào thời điểm này tôi có thể nói Tinh Vân đã vượt qua một năm đầy khó khăn và tạo được một thế năng quan trọng cho những năm tới. Năm tới, thay mặt HĐQT tôi đặt khẩu hiệu hành động 2012 là: “Kỷ luật để vượt trội”.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019