Người Tinh Vân

Vườm ươm Tinh Vân chinh phục vương quốc gió

Các thành viên của Vườn ươm Tinh Vân (TVi) trong 2 ngày 18 và 19/4 đã đi du lịch tới Đồng Cao (Bắc Giang). Tại đây các bạn TVi đã có những giờ phút cắm trại, đốt lửa, ngắm sao và đón ánh bình mình bên nhau đầy vui vẻ. Mời các bạn cùng đọc câu chuyện do bạn Đô VD sáng tác sau chuyến đi.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Đọc Tinh Vân Chí

Tinh Vân Chí là tác phẩm viết theo lối chương hồi, kể lại lịch sử hình thành vương quốc Tinh Vân (hay Tinh Vân u tỳ quốc), bắt đầu từ buổi sơ khai chỉ có ba người. Ba nhân vật tài cao chí lớn, sau này trở thành khai quốc công thần của Tinh Vân, là Quan Đại Môn, Sơn Tiểu Dậu, Khánh Trung Đoàn. Họ kết nghĩa huynh đệ, cắt máu ăn thề, rồi từ một địa bàn rất nhỏ ở Thái Thịnh Viên, họ bành trướng thế lực, mở rộng đất đai, bờ cõi, với tài năng kiệt xuất và tấm lòng trọng nghĩa khinh tài, họ đã thu phục được nhiều anh hùng, hảo hán về tụ nghĩa, trong đó có những nhân vật kiệt xuất, tên tuổi đã lừng lẫy trên giang hồ, như Trương Lương, Hoàng Cân, Quang Phi Nễ, Tuấn Thảo Lư...
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 5

Mùa thu năm Phổ Dụng Internet thứ hai, tức năm Kỷ Mão, thiên hạ thái bình thịnh trị. Dân chúng nô nức đua nhau vui đùa thư giãn, massage tắm hơi, bia ôm striptease. Lòng dân nhu mỳ, nhân tâm bình ổn. Lại thêm mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Khắp bờ cõi chẳng có khủng bố bom thư, bốn phương trời không gặp dịch hạch bão tuyết.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 4

Cuối năm 1972, giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Trong mười hai ngày đêm ác liệt quân và dân ta đã anh dũng đánh trả quân thù. Trời Hà Nội rực lửa. Chính trong những ngày này có tiên sinh họ Mã, tự là Thúc Hải, vốn là người có công năng ngoại cảm rất mạnh. Tiên sinh âm thầm ngồi từ dưới đất vận công lên trời thôi miên giặc lái, khiến nhiều pháo đài bay tự nhiên rơi rụng chả rõ nguyên nhân.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019

Tinh Vân Chí – Hồi thứ 3

Lại nói về Tinh Vân từ khi thu nhận Hoàng Cân và Quang Tiểu Ngũ, thế lực mạnh lên rất nhiều. Tổng đàn khi đó đặt tại số 6 Vũ Lợi thường là nơi qui tụ anh hào bốn phương về đàm đạo hoặc thi thố tài năng. Hôm ấy có buổi diễn thuyết về bảo mật và an toàn thông tin. Quan Đại Môn và Sơn Tiểu Dậu sau ba tháng nhập thất tu luyện công phu Truyền mật nhập nét (enter password to login), nay đã thành tựu.
Đăng bởi: editor | 9/12/2019