Xa lộ Tinh Vân

Chuỗi đào tạo về BA của TVC

Chiều 1/9/2015 tại phòng họp của Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting – TVC), các TVCers đã tham dự buổi đào tạo tổng quan về công việc Phân tích nghiệp vụ - BA do anh Nguyễn Minh Ngọc (PM của TVC Hà Nội) trình bày.
Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

TVC Khoán 2015: “Cuộc đua” ngày càng gay cấn

Cùng với việc áp dụng cơ chế khoán tháng 6/2015, cơ cấu tổ chức của Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp (Tinhvan Consulting – TVC) tại Hà Nội cũng được thay đổi, điển hình là sự xuất hiện của 4 PU (Project Unit). “Cuộc đua” giữa 4 PU trong quá trình triển khai các dự án, hướng tới thành công chung của Tinhvan Consulting đang ngày càng gay cấn.
Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Tổng kết khóa đào tạo Quản trị nhân sự

Kéo dài hơn một tháng với 12 buổi, gày 10/9/2015, khóa đào tạo Nâng cao chất lượng Quản trị nhân sự Tinhvan Group đã kết thúc với phần đánh giá và trao thưởng cho các thành viên.
Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019