Xa lộ Tinh Vân

Khẩu hiệu 2009 “Hiệp đồng cùng thắng lợi”

Bước sang 2009, HĐQT đã thống nhất đặt khẩu hiểu cho Tinhvan Group trong năm nay là “Hiệp đồng” – và đây sẽ là từ khóa quan trọng nhất, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Một mô hình kinh doanh đúng đắn, các nguyên tắc được tôn trọng, cộng thêm tính “Hiệp đồng” chặt chẽ sẽ đảm bảo cho Tinh Vân ngày càng trở nên vững mạnh.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019

Điều chỉnh chế độ phụ cấp onsite, nhân viên TVO nghĩ gì?

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, ngày 13/04/2015, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân (TVO) đã phê duyệt quyết định về việc Điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với nhân sự onsite. My.tinhvan ghi nhận một số ý kiến tại TVO về quyết định điều chỉnh này.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Khẩu hiệu 2008 “Renovate or Die”

“Đổi mới hay là chết – Renovate or Die” sẽ không chỉ là một khẩu hiệu để hô cho máu, cho khí thế, càng không phải một câu nói nửa vời phát ngôn cho vui. Đó thực sự là triết lý hoạt động, là phương chỉ nam cho Tinh Vân ít nhất trong cả năm 2008.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019

Bản tin Gió BUG – TVO tháng 4/2015

Bản tin nội bộ số tiếp theo của TVO đã xuất hiện. Câu chuyện về chàng Sing tách ra ở riêng? Chàng Nhật mang hoài bão lớn ra bển?... Còn gì thú vị nữa? Mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Đăng bởi: editor | 25/12/2019