Xã hội - giải trí

Người đàn bà mù chữ

Mời các Tinhvaners cùng lắng nghe những suy ngẫm về tình trạng bạo hành phụ nữ và sự bảo vệ của xã hội tại Việt Nam hiện nay
Đăng bởi: hangnt | 24/10/2015

Lòng biết ơn

đôi khi lòng biết ơn có thể đến với chúng ta qua những gì rất nhỏ nhoi nhưng chân thật, ví như bài văn hồi lớp 1 của tôi trích từ sách “Những tấm lòng cao cả” và có lẽ nó sẽ không bao giờ lạc hậu, cho dù xã hội đã thay đổi rất nhiều: “Con ơi! Phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thầy vì cha yêu thầy và trọng thầy.
Đăng bởi: hangnt | 19/10/2015

Không làm đau người khác

Một người quen từng nói với tôi rằng tất cả các ông bố bà mẹ có con đi học đều có một mối lo chung là “ngành giáo dục”... Bởi vì chúng ta sống như chúng ta tin. Và ta cần có thêm cơ hội để tin rằng giáo dục sẽ cải thiện, sẽ giúp con người bước lên những bậc thang văn minh cao hơn. Tôi chỉ ước mong Đức của tôi bước chân ra khỏi cổng trường với niềm tin rằng: nếu không làm điều tốt cho ai thì cũng không được làm đau người khác.
Đăng bởi: hangnt | 12/10/2015