Xã hội - giải trí

Xung đột có lợi ích

Hầu hết mọi người thường có khuynh hướng né tránh xung đột tại nơi làm việc. Tuy nhiên, sự né tránh này sẽ cản trở các quyết sách quan trọng của một đội ngũ.
Đăng bởi: editor | 6/6/2014

Những lời khen từ sếp là động lực mạnh mẽ nhất

Cải thiện chế độ lương thưởng được xem là phương pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy nhân viên làm việc tốt. Tuy nhiên, khảo sát mới đây do tạp chí McKinsey Quarterly thực hiện và công bố, cho thấy tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất.
Đăng bởi: editor | 17/5/2014

“Thế giới sẽ không còn chỗ cho những năng lực trung bình”

“Sự trung bình và những năng lực trung bình sẽ không còn chỗ để tồn tại. Cái thế giới cần sẽ không phải là những gì bạn có trong đầu mà phải là những cái mà bạn sáng tạo ra. Nếu bạn có ý tưởng mà không làm ngay, ở đâu đó trên thế giới này, sẽ có người làm”.
Đăng bởi: boss | 19/5/2014

Mật mã Da Vinci, giả thuyết hay “giả” thuyết

“Hầu hết mọi điều dạy cha chúng ta về chúa Ki-tô đều sai cả”. Sir Leigh Teabing, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết trinh thám “Mật mã Da Vinci” (Da Vinci Code) đã khẳng định như vậy.
Đăng bởi: boss | 19/5/2014