Xa lộ Tinh Vân

Chỉ còn 1 ngày để hoàn tất chuẩn bị đánh giá ISO

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Theo kế hoạch, tổ chức DAS sẽ tiến hành đánh giá hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 của Tinh Vân trong hai ngày 19, 20/6/2014.

650x418xISO_11.jpg.pagespeed.ic.Wx94nwIoab

DAS tiến hành đánh giá tại Tinh Vân năm 2013

Anh Phạm Thúc Trương Lương, Phó TGĐ phụ trách QLCL của Tinh Vân cho biết phương thức đánh giá ISO/IEC 27001:2005 sẽ không chỉ đánh giá ở mức bộ phận mà đánh giá từ Ban an ninh ISMS và trực tiếp tới từng cá nhân trong Công ty. Do vậy, phạm vi đánh giá của đợt này sẽ là Ban lãnh đạo, khối BO, TVS và toàn bộ nhân viên làm việc trong phạm vi tầng 8 từ khu vực hành lang văn hóa đến cửa phân cách phòng Hệ thống thông tin và TVC.

Để công tác đánh giá đạt kết quả cao, phòng QLCL đã phối hợp cùng tất cả các đơn vị, bộ phận tiến hành rà soát và thắt chặt mọi qui định về quy trình làm việc và an ninh thông tin. Theo đó, toàn bộ CBNV cần tuân thủ tuyệt đối các chính sách về bàn sạch, màn hình sạch, về việc sử dụng các phần mềm trên máy tính, cài đặt password và các thiết đặt mặc định cho máy. Ngoài ra, mỗi CBNV cũng cần kiểm tra việc dán tem đăng ký sử dụng các thiết bị cá nhân cũng như việc truy cập thành công vào hệ thống thông tin của công ty như MIS, File Server. Đối với cấp quản lý, các trưởng/phó bộ phận có trách nhiệm nắm rõ và rà soát việc thực hiện các quy trình, quy định áp dụng trong phạm vi quản lý của mình.

Diệu Quỳnh