Xa lộ Tinh Vân

Chuyển đổi quan trọng trong khối BO

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Để nâng cao chất lượng dịch vụ BO cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group đã quyết định thay đổi cơ cấu và lãnh đạo khối BO bắt đầu từ ngày 1/2/2015.

Ban Tài chính Kế toán (thay thế cho Phòng Tài chính Kế toán) chịu trách nhiệm các mảng Kế toán, Tài chính, Kiểm soát và Pháp lý của Công ty.

Ban Tổng hợp (hợp nhất của Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Hệ thống thông tin và Phòng Quản lý chất lượng) chịu trách nhiệm toàn bộ các mảng HCNS, HTTT và QLCL và tiếp nhận nhân sự của các phòng được hợp nhất.

Ban Truyền thông (Phòng Truyền thông cũ) có trách nhiệm phụ trách toàn bộ các mảng việc liên quan đến truyền thông của Công ty.

BO

Đội ngũ đông đảo khối BO

Theo đó, việc phân công và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cũng có sự thay đổi:

Anh Bùi Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc Công ty: phụ trách tư vấn mảng Pháp lý, phụ trách chiến lược “Go – Mass” của Tinhvan Group.

Anh Nguyễn Quan Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty: phụ trách định hướng hoạt động Công nghệ của Tinhvan Group và trực tiếp quản lý Ban Tổng hợp, Ban TCKT.

Thay thế cho vị trí Phó TGĐ phụ trách HCNS, Anh Nguyễn Sơn Tùng sẽ là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án của Tinhvan Group.

Chị Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Tài chính Kế toán

Chị Lê Phan Việt Hà – Trưởng Ban Tổng hợp

Anh Lê Huy Hàchị Chu Lan Phương – Phó Trưởng Ban Tổng hợp

Anh Nghiêm Tiến Sỹ – Trợ lý Chủ tịch HĐQT/ TGĐ Công ty CP Công nghệ Tinh Vân

Anh Trần Hoài Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty MCC: phụ trách mảng Tài chính Công ty MCC và kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc dự án Mobay.