Xa lộ Tinh Vân

Đào tạo về Sản phẩm Tinhvan Group

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Ngày 10/9 vừa qua, Khóa đào tạo về Sản phẩm/Dịch vụ của Tinhvan Group cho toàn bộ Cán bộ kinh doanh của tất cả các đơn vị thuộc Tinhvan Group đã diễn ra tại Phòng họp 1.

Nhằm giúp các cán bộ kinh doanh nắm được đầy đủ hệ thống tài tiệu Pr/Marketing và dễ dàng giới thiệu về các sản phẩm/dịch vụ của Tinh Vân tới đối tác, khách hàng, Ban Tổng hợp Tinhvan Group đã tổ chức khóa đào tạo này. Buổi đào tạo có sự tham gia của anh Phan Quang Minh – Giám đốc Truyền thông Tinhvan Group, anh Nguyễn Sơn Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tinhvan Group và hơn 20 cán bộ Kinh doanh thuộc tất cả các đơn vị.

2

Anh Phan Quang Minh – Giám đốc Truyền thông Tinhvan Group giới thiệu tổng quan về khóa đào tạo

Khóa đào tạo dự kiến kéo dài trong 2 buổi 10 và 17/9/2016 với các nội dung về Nguyên tắc ứng xử trong Kinh doanh và giới thiệu về hơn 10 sản phẩm chính của Tinhvan Group. Theo đó, nhân viên kinh doanh của một đơn vị không chỉ trình bày về sản phẩm của đơn bị mình mà còn được nghe giới thiệu về sản phẩm của tất cả các đơn vị khác.

Anh Vũ Tùng TVE cho biết: “Buổi đào tạo cung cấp cho mình rất nhiều những thông tin quan trọng, cần thiết, đặc biệt là việc bảo mật và an toàn thông tin. Hơn nữa, thông qua việc giới thiệu chéo sản phẩm giữa các đơn vị, mình hiểu rõ hơn và cảm thấy như đươc truyền niềm cảm hứng trong từng sản phẩm. Nếu như trước đây mình chỉ biết có Classbook, thì giờ mình đã được tiếp cận cả một kho sản phẩm tuyệt vời mà không phải đơn vị nào cũng có được, chẳng hạn như Smart Agent của TVO hay Qualita của TVS, eForm của TVS…”

1