Xã hội - giải trí

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT sắp được ưu đãi thuế?

Đăng bởi: hangnt | 5/12/2019

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực CNTT đồng thời lấy ý kiến các Bộ liên quan và Bộ Tư pháp để trình Chính phủ trong tháng 1/2016.

 Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với “nhân lực CNTT làm việc trong các doanh nghiệp CNTT được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp” là một trong những vấn đề Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/1/2016, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các Bộ Tài chính, TT&TT và Tư pháp thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Nghị quyết về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực CNTT.

Trước đó, vào ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp, chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam.

Xem xét đề nghị của Bộ Tài chính, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT các vấn đề như: kéo dài thời hạn ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% tối đa không quá 30 năm đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNTT sử dụng trên 1.000 lao động; về giảm 50% thuế thu nhập cá nhânđối với “nhân lực CNTT làm việc trong các doanh nghiệp CNTT được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”; về việc không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng được giao cùng Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT nghiên cứu, trao đổi về việc hướng dẫn ưu đãi thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh thương mại phần mềm và bản quyền phần mềm; quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, thoái vốn để khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) thuộc lĩnh vực CNTT hoặc dựa trên nền tảng CNTT.

Trên cơ sở nghiên cứu, trao đổi của Bộ Tài chính với Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT đối với những vấn đề nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực CNTT đồng thời lấy ý kiến các Bộ liên quan và Bộ Tư pháp để trình Chính phủ trong tháng 1/2016.

Vấn đề xây dựng chính sách thuế ưu đãi trong lĩnh vực CNTT đã được Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT đưa ra bàn thảo tại phiên họp toàn thể thứ hai diễn ra ngày 28/9/2015 do Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT Vũ Đức Đam chủ trì. Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, phát biểu tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: “Nếu làm tốt chính sách thuế thì những người làm CNTT ở Việt Nam sẽ không phải mở công ty ở nước ngoài, đóng thuế ở nước ngoài và tốt hơn một mức nữa thì những người làm việc ở nước ngoài nhưng có thể mở doanh nghiệp ở Việt Nam và đóng thuế ở Việt Nam”. Phó Thủ tướng cũng cho rằng “nếu theo tư duy bình thường thì không bước qua khỏi những rào cản hiện nay” khi xây dựng chính sách thuế ưu đãi trong lĩnh vực CNTT.

Nội dung bàn thảo về chính sách thuế ưu đãi trong lĩnh vực CNTT tại phiên họp toàn thể thứ hai của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT ngày 28/9/2015 đã được Ủy ban tổng hợp trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015. Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9/2015 được ban hành ngày 7/10/2015, Chính phủ đã có chỉ đạo về chính sách thuế đối với lĩnh vực CNTT.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất với nội dung Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT và nhất trí cần có chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích phát triển mạnh mẽ CNTT và dịch vụ CNTT, đặc biệt là liên quan tới phần mềm, dịch vụ phần mềm. Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

Theo ICTNews