Xa lộ Tinh Vân

Kết quả đánh giá nội bộ quý II/2014

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ngày 25/6, phòng QLCL thông báo kết quả đánh giá nội bộ quý II được thực hiện từ ngày 8/4 đến 28/5 và kết quả tình hình khắc phục phòng ngừa sau đánh giá nội bộ quý I.

Internal audit 2

Trong quý II, các đơn vị/bộ phận được đánh giá bao gồm: TVT, TVB, MCC, phòng Truyền thông, phòng Hệ thống thông tin và phòng Kế toán.

Sau khi tiến hành kiểm tra và đánh giá, phòng QLCL đã phát hiện ra tổng số 103 điểm không phù hợp tại tất cả các đơn vị. Trong đó, MCC là đơn vị có số lượng điểm không phù hợp thấp nhất.

Ngoài ra, sau đợt đánh giá, MCC và TVB đã phối hợp cùng phòng QLCL để tiến hành chỉnh sửa và ban hành các quy trình có những điểm không phù hợp. Trong đó, TVT đã hoàn thành 100% và MCC hoàn thành 75% việc khắc phục phòng ngừa sau đánh giá.

Sau đợt đánh giá nội bộ quý I vào tháng 3 vừa qua, cả TVS và phòng HCNS đã thực hiện công tác khắc phục phòng ngừa. Tính đến hiện tại, TVS đã hoàn thành 65% công tác khắc phục phòng ngừa và 61% là phần trăm hoàn thành của phòng HCNS.

Diệu Quỳnh