Xa lộ Tinh Vân

Liên danh Tinhvan – TechM xây dựng hệ thống Quản trị Văn bản & Nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Ngày 05/12/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng Liên danh nhà thầu Công ty TNHH TechMahindra và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (liên danh TechM-Tinhvan) đã tiến hành lễ trao hợp đồng gói thầu SG3.2: “Hệ thống Quản trị Văn bản và Nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước”.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Toàn Thắng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc dự án “Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng” (FSMIMS); ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó Tổng giám đốc Tinhvan Group; ông Karunakar Rao – Giám đốc dự án Công ty TNHH TechMahindra cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN và liên danh nhà thầu.

Gói thầu Hệ thống Quản trị Văn bản và Nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước” là một gói thầu chính của Dự án FSMIMS với mục tiêu cơ bản nhằm hỗ trợ NHNN trong việc: Xây dựng hệ thống quản trị văn bản nhằm cải tiến các quy trình quản lý văn bản của Văn phòng NHNN, các Vụ, Cục Ngân hàng Trung ương và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; Tự động hoá các quy trình xử lý văn bản, nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm và tra cứu dữ liệu văn bản của NHNN; Xây dựng hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực tập trung nhằm hỗ trợ quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của toàn bộ NHNN.

Tinh Vân và TechM  là các nhà thầu đã có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án về hệ thống quản lý văn bản và quản lý nhân sự trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam và trên thế giới.

Hệ thống Quản trị Văn bản và Nguồn nhân lực được xây dựng trên nền tảng giải pháp SAP Human Capital Management. Việc lựa chọn nhà thầu gói thầu SG3.2 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế với giá trao thầu gần 1.8 triệu USD (bằng 75% giá dự toán gói thầu). Hợp đồng được thực hiện trong vòng 18 tháng từ tháng 11/2014 đến tháng 05/2016.

Việc triển khai thành công gói thầu SG3.2 quan trọng và phức tạp này không chỉ có ý nghĩa nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của NHNN mà còn đồng thời hỗ trợ tích cực cho việc cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ.

T.N