Người Tinh Vân

Mười yêu

Đăng bởi: editor | 6/12/2019

Một yêu đừng có la đà / Tinh Vân sớm tối chan hòa yêu thương…

xe buytMột yêu đừng có la đà

Tinh Vân sớm tối chan hòa yêu thương,

Hai yêu dù có can trường

Tinh thần đoàn kết tiến lên hàng đầu,

Ba yêu dù ở nơi đâu

Mời thầu xin góp công đầu Tinh Vân,

Bốn yêu đời sống tinh thần

Hòa đồng vui vẻ góp phần phòng ban,

Năm yêu chia sẻ hai miền

Bắc Nam nay vẫn nối liền thông tin,

Sáu yêu vượt dãy Trường Sơn

Liên doanh liên kết Việt Miên chung tình,
(Mở rộng thị trường sang Campuchia, Lào)

Bảy yêu thế giới hòa bình

Cho ngành Công nghệ vươn mình bay xa,

Tám yêu bảo mật Quốc gia

Cho Tinh Vân một ngôi nhà tin yêu,

Chín yêu mỗi sớm mỗi chiều

Thương nhau chia sẻ mọi điều chớ quên,

Mười yêu không kể dưới trên

Tinh Vân đoàn kết làm thiên anh hùng!

Chu Lan Phương