Xa lộ Tinh Vân

OKR góp phần vào lợi nhuận của TVO ngay trong quý 1

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng giám đốc TVO cho rằng “OKR giúp dễ giám sát và theo dõi tiến độ thực tế so với mục tiêu”. Anh Vinh cũng chỉ ra những ưu điểm khác của OKR và khẳng định “Tất cả những ưu điểm này góp phần quan trọng tạo ra con số lợi nhuận trước thuế rất tốt cho TVO ngay trong quý 1”. My.tinhvan trân trọng giới thiệu ý kiến của anh Nguyễn Ích Vinh về OKR.

-Quá trình triển khai thực hiện OKR tại TVO trong quý 1, anh thấy TVO đã có những thay đổi, chuyển biến như thế nào?

-Anh Nguyễn Ích Vinh: OKR là một phương pháp luận hay vì nhấn mạnh được những kết quả đầu ra thực tế mà một Công ty hay một bộ phần cần đạt – đây là các KR. Các vị trí chịu trách nhiệm cho từng Ob và KR một cách rõ ràng vì các OKR đều là các con số đơn giản và dễ hiểu, giúp dễ giám sát và theo dõi tiến độ thực tế so với mục tiêu.

Anh Nguyen Ich Vinh 1

Anh Nguyễn Ích Vinh – Tổng giám đốc TVO

Việc có một bộ norm chuẩn tạo thuận tiện trong công tác điều hành chung, cũng như đặc thù riêng của TVO là doanh thu sinh ra trên từng kỹ sư, việc có norm chi phí nhân sự tạo ra bản lề cho kinh doanh khi đàm phán doanh thu, cũng như tạo ra mức cảnh báo cho việc quản lý chi phí.

Tất cả những ưu điểm này góp phần quan trọng tạo ra con số lợi nhuận trước thuế rất tốt cho TVO ngay trong quý 1.

-Để phát huy những kết quả đã đạt được và tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện OKR tại TVO, anh thấy cần phải thay đổi, điều chỉnh điều gì?

-Anh Nguyễn Ích Vinh: OKR là phương pháp quản trị theo các KR đo đếm được và theo Norm, do vậy để tối đa hóa sự chủ động điều hành của các đơn vị nói chung, không chỉ là TVO, thì các hệ thống qui định, chính sách cũ, thậm chí đến các báo cáo cũng cần được sửa đổi triệt để, nếu không sẽ vẫn bị vướng vào các phương pháp luận quản lý và quản trị cũ.

OKR chưa được triển khai triệt để xuống đến mức cá nhân, group cần có chiến dịch liên tục đào tạo từ mức group trở xuống, hoặc có biện pháp thúc ép đơn vị phải làm nghiêm túc từ bước đào tạo cho tới bước thực hiện tới từng cá nhân một nhân viên, mỗi nhân viên cần có OKR cá nhân được cam kết.

Như anh chia sẻ “mỗi nhân viên cần có OKR cá nhân được cam kết”. Vậy, theo anh thì thời điểm này đã phải thời điểm thích hợp để Tinh Vân triển khai OKR đến từng nhân viên chưa?

-Anh Nguyễn Ích Vinh: Đến hiện tại, mức độ trong toàn group là triển khai đến các bộ phận và các trưởng bộ phận chịu trách nhiệm cam kết. Việc triển khai đến từng cá nhân nếu làm được là rất tốt vì như vậy cả tổ chức mới thành một thể thống nhất và vì một mục tiêu chung duy nhất là OKR toàn Công ty. Anh nghĩ đầu quý 3 nên cho quyết liệt triển khai tới từng cá nhân, làm nền tảng cho 2016.

-Theo anh, khi triển khai OKR đến từng nhân viên như vậy thì chúng ta cần lưu ý những điểm gì?

-Anh Nguyễn Ích Vinh: Điểm quan trong nhất cần lưu ý là đào tạo nhận thức điểm lợi của OKR và duy trì ý thức trách nhiệm/cam kết OKR cho mỗi nhân viên.

Trân trọng cảm ơn anh!

                                                                                                                                                                                         Đỗ An(thực hiện)

Tags: