Hình ảnh

[Sức sống Tinh Vân_SS12] Nụ cười Classbook

Đăng bởi: editor | 1/7/2014

– Chú thích: Dù vất vả nhưng tinh thần những người chiến binh Classbook vẫn luôn tỏa sáng
– Tác giả: Nguyễn Ngọc Chung
– Đơn vị: EDC

ChungNN_TVB